توضیح مهم در خصوص ارسال SMS این شرکت برای مشترکین

در صورتی که اخیرا SMS های این شرکت به دست شما نرسیده بدینوسیله به اطلاع می رساند که از تاریخ 93/3/13 شرکت همراه اول اقدام به عدم ارسال SMS برای مشترکینی که قبلا درخواست عدم دریافت SMS تبلیغاتی را نموده اند کرده است لذا از تاریخ فوق امکان دریافت SMS های این شرکت برای مشترکین فوق مقدور نمی باشد، در صورتی که تمایل دارید SMS های این شرکت به دست شما برسد با تماس با شماره 9990 و یا ارسال کد مربوطه از طریق تلفن همراه اقدام به حذف محدودیت جهت دریافت SMS های تبلیغاتی نمایید

اعتبار تاریخی و یا حجمی سرویس شما تمام شده است. لطفا نسبت به تمدید آن اقدام نمایید

تمدید سرویس ADSL